Är vi klara nu?!…

 

Avtal, ratificering och ikraftträdande… Det tog 20 år av förhandlingar för att till slut komma fram till det som blev Parisavtalet, världens första globala klimatavtal.  Efter att det klubbades och jublades förra året så har vi passerat flera milstolpar i processen för att avtalet ska börja gälla.

Välkommen till en värld av internationella avtal och komplicerade beslutsprocesser!

Det är inte helt lätt att följa med i vad som händer och vad det innebär. Var det inte klart i Paris? Blir det någonsin klart?

Här är en tidslinje för att förtydliga vad som skett hittills (och spana in UNFCCCs version här):

  1. UNFCCC träder i kraft 1994
  2. Efter 21 år av förhandlingar enades världens länder om ett globalt klimatavtal i december 2015, ”Parisavtalet”
  3. April 2016 var det signering i New York. Länderna skrev på att de tänker ratificera avtalet
  4. Oktober 2016, EU och Sverige ratificerar avtalet. Det kommer upp i de förutbestämda gränsvärdena för ikraftträdande (Fler än 55 länder vilka tillsammans representerar över 55 procent av de globala utsläppen av växthusgaser)
  5. Parisavtalet träder ikraft 4 November 2016

 

Att ratificera avtalet innebär att det blir lagligt bindande. Utan ratificering innebär ett internationellt avtal inte så mycket. Det spelar liksom ingen roll att du har skrivit på det, det har ingen laglig status så länge det inte är ratificerat… Synd igen för Sveriges urfolk som fortfarande väntar på en ratificering av ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter till exempel… Lär mer om det här

ryan gosling facepalm embarrassed confession aigo

 

Ikraftträdandet

Vad händer då med detta ”ikraftträdande”?
Ikraftträdande utlöser en rad viktiga konsekvenser, bland annat lanseringen av Parisavtalets styrande organ, känd som CMA. På FN-språk står CMA för ”konferensen för parterna i konventionen, i dess egenskap av möte mellan parterna i Parisavtalet”. På engelska det fantastiska: ”Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement”. Puh!..

 

snow white i cant do not want run away im out

Snälla FN, lättare förkortningar i framtiden, tack!

 

Under konferensen i Bonn i våras diskuterades just vad som skulle kunna hända om Parisavtalet träder i kraft tidigare än beräknat. Då sades att under CMAs första möte så skulle de börja med att öppna mötet, bara för att sedan direkt ajournera sig. Det skulle då bara vara ett formellt första öppnande utan vidare diskussioner. CMA kanske börjar arbeta nu i Marrakesh, kanske skjuter de upp hela processen till ett annat COP om ett eller två år.

Vad händer mer? De nationellt avsedda bidragen (INDCs), eller de nationella handlingsplaner som tagits fram av (nästan alla) världens länder – blir istället nationellt bestämda bidrag (NDCS). De avsedda utsläppsminskningarna övergår alltså i att bli bestämda. Det här är en viktig del av avtalet, då dessa planer kan stärkas när som helst men inte försvagas.

Länderna som ingår i CMA kommer också vara skyldiga att vidta åtgärder för att uppnå temperaturmålen inskrivna i avtalet – att hålla den genomsnittliga globala temperaturökningen från förindustriell tid under 2 grader C och fortsatta insatser för att begränsa det till 1,5 grader.

Ja, det är inte lite som ska hända. I Marrakesh kommer antagligen förhandlingarna om implementeringen av Parisavtalet också att fortsätta, särskilt vad gäller rapportering av klimatåtgärder, där det eftersträvas transparens mellan länder. Länderna vill ha koll på vad de andra gör, för att fortsatt öka ambitionsnivån, men även för att se till så att inte samma länder tar credd för samma minskningar.

Är vi klara nu?!.. 
Nej. Parisavtalet blir lagligt bindande för de länder som ratificerat. Men det i sig betyder inte att något händer och vi räddar klimatet. Det är dags att vi accelererar implementeringen! Världen kan inte vänta på sega beslutsprocesser. Vi kan inte vänta. Upp till bevis i Marrakesh!

img_2116
Måttligt road på EU-parlamentets ratificeringsceremoni av Parisavtalet

 

+ Ambitiösa länder som pushar agendan framåt och i princip tvingar EU att ratificera i tid för att få vara med i processen

– Ryggdunkandet under ratificeringen i EU-parlamentet. Män som hyllar varandra för deras insatser för klimatet när alla vet att de aldrig lyft en hand för ambitiösare lagstiftning i dessa frågor

/Jennifer

 

 

 

Vad menas med adaptation?

”Adaption” – eller ”Anpassning” handlar om ett systems förmåga att just anpassa sig till nya förutsättningar. Det kan till exempel vara hur väl en skog återhämtar sig efter en skogsbrand, eller när ett land tvingas bygga skyddsvallar mot en stigande havsnivå. När det pratas om anpassning i klimatsammanhang pratas det ofta om klimatanpassning av samhällen. Kort och gott vill en se till att samhällets förmåga att anpassa sig efter ett föränderligt klimat är så bra som möjligt, för att kunna hantera de förändringar vi står inför och redan nu påverkas av. Därför är det viktigt att ta hänsyn till både mitigation and adaptation (utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder) när FN arbetar mot klimatförändringarna. Det var länge kontroversiellt i FN-sammanhang att prata om anpassningsåtgärder. Varför skulle vi prata om anpassning när vi ska minska utsläppen? Vi ska ju undvika katastrofer med utsläppsminskningarna, borde inte det räcka? Men faktum är att vi redan idag ser effekterna av de utsläpp som skett tidigare i historien med ökad medeltemperatur. Och det är en lång bit kvar till de totala utsläppen är helt nere på noll, därför behöver processer för att anpassa samhällena efter högre medeltemperatur och förändrat klimat vara en central del av klimatarbetet.

Tyvärr har det ju inte gått tillräckligt snabbt med dessa processer. Finansiering till anpassningsåtgärder i särskilt drabbade länder är särskilt viktigt. Det finns lyckade exempel från bland annat Sri Lanka där anpassningsprojekt inom både jordbruk och vatten bidragit till alternativa odlingsmetoder och förhindrande av översvämning av värdefulla jordbruksmarker. Det är åtgärder som kan appliceras på andra håll i världen men där det många gånger saknas finansiella medel. Skulle de rikare länderna faktiskt leva upp till Köpenhamnsfördraget från 2009 och bidra med klimatfinansiering skulle klimatanpassning av de särskilt drabbade länderna kunna bli verklighet. Det är viktigt att den rikare världen tar ansvar för de utsläpp de skapat och som samtliga länder nu får lida för = climate justice.

Vi måste börja klimatanpassa våra samhällen nu. Om vi fortsätter med ”business as usual”, och fortsätter undvika de nödvändiga anpassningsåtgärderna, befaras klimatförändringarna bland annat leda till kris inom livsmedelsförsörjning, översvämningar och brist på färskvatten till följd av extremväder och havsnivåhöjning. Det i sin tur kan leda till konflikter av olika slag och ge hälsoeffekter.

high-water-392707_1280

Att veta vilka effekter klimatförändringarna ger hjälper oss att se hur och var klimatanpassning behöver ske. Att kunna förutspå och förebygga ger oss ett försprång mot förändringarna och kostnaderna för dessa kan hållas nere. Det är alltså en samhällsinvestering att anpassa samhällen efter klimatet.

Under FN:s klimatråd finns det sedan 2010 en egen arbetsgrupp för just anpassningsfrågor, UNFCCC Adaptation Committee. De fokuserar kring de fyra I:en: Integration (integrera), involvement (engagera), information (informera) och investment (investera) och jobbar hårt för att frågan ska tas på största allvar av alla parter.

Att skjuta på klimatanpassning är inte ett alternativ då klimatförändringarna redan drabbat länder så pass mycket att anpassning redan är ett måste. Det kommer att fortsätta, vi vet inte i vilken grad, men vi vet att better safe than sorry alltid gäller.

Varför följa COP?

Klimatförändringarna är en reaktion från jorden mot hur vi som mänsklighet har valt att utvecklas de senaste seklerna. Först de senaste decennierna har vi verkligen förstått hur allvarligt läget är, och att vi måste lägga vår kraft på att återställa den skada vi orsakat klimatet. Det vi också har förstått är att för att vi ska kunna göra det, krävs det att vi samarbetar.

COP, eller Conference of the Parties, är den årliga konferens där de stater som har skrivit under UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) har förhandlingar och överläggningar om hur Parisavtalet ska implementeras. Med andra ord: alla stater samlas under två veckor för att diskutera och lösa vår tids ödesfråga. Med stöd av civilsamhället, förstås.

Jaja, det där är väl bra, men varför ska jag lägga tid och energi på att följa just COP? Det är väl som vanligt med FN och politikerna, de samlas och dricker rosé (nej just det, det är inte Almedalen…), sen hittar de nån halvbra kompromiss som slängs runt och låter byråkratisk och fin. Här är tre skäl:

img_2198

  1. Samarbete

Hur självklart det än kan verka, så är samarbete ingen lätt sak. Det internationella samfundet är kritiserat, i vissa fall med rätta. Världens stormakter beter sig ibland oroande barnsligt. Det är till exempel därför som ingen vet när helvetet i Syrien kan ta slut. Men samarbete i klimatfrågan är annorlunda. Dels för att syftet med UNFCCC är så otroligt uppenbart – alla förlorar verkligen på en ökande uppvärmning (även om vissa förlorar mer än andra – #climatejustice är ett måste). Dessutom var just COP21 i Paris en stor framgång just för det internationella samarbetet, med fler världsledare på plats än någonsin, som enades kring det historiska avtalet. Därför, när länderna i UNFCCC nu samlas till COP igen, är det värt att stödja för sin egen skull.

2560

  1. …och anti-samarbete

Idag blåser det dock andra, oroande vindar. Det allmänna stödet för internationellt samarbete är hotat, framförallt av populistiska nationalister. Från Trump till Brexit till terrorister – många starka krafter jobbar i motsatt riktning. Det är lätt att bli frustrerad ibland över politiker, men för att rädda klimatet är det politiska arbetet en pusselbit som är omöjlig att bortse från. Då måste vi ge en del av vår tillit till dem (och de måste framförallt i sin tur ge sin tillit till forskarnas eniga budskap om att vi måste #keepitintheground – jämför detta med justitieminister (!) Michael Goves redan legendariska citat från Brexitkampanjen: ”the British people are tired of experts telling them what to do”). Vi måste stå upp för det internationella samarbetet, vilket COP är en symbol för.

pcm-nyc-radiocity

 

  1. Behålla trycket

Men vi ska inte ligga på latsidan – vi ska pressa dem att förstå allvaret! På ett sätt är det nu nästan viktigare än i Paris, i det avseendet att mediernas intresse har svalnat. Men tyvärr gör ju inte klimatet det… Det är helt enkelt så att vi som #planetskötare måste fortsätta göra vår röst hörd, genom att demonstrera, diskutera, lobba, konsumera grönt m.m m.m, för att politikerna ska lyssna. Till viss del beror detta såklart på hur pass demokratisk staten du bor i faktiskt är. Men i Sverige är det ingen tvekan om att politikerna, vilket de är noga med att poängtera för oss, behöver påtryckningar från civilsamhället, dvs vi alla! I en riktig demokrati fungerar detta tryck som bränsle för de politiker som representerar folket. Så vi måste hålla uppe det!

abfded44f3e755fc6d99d2fb29ac3d86

Är man inte insatt, kan allt det här kännas krångligt och komplext. Många känner hur otroligt viktig frågan är, men att det blir rörigt när det kommer till den internationella politiska nivån, med fördrag, geopolitik och alla luriga detaljer. Där vill vi finnas till, och kommunicera allt som händer fram till, under och efter COP på ett sätt som engagerar och peppar, så att du vill lära känna Parisavtalet och dess viktigaste delar, samt de intressanta politiska och diplomatiska dimensionerna. Klimatpolitik är häftigt!

Många klimatvänner oroar sig snarare för att avtalet inte är bra nog. Det är förståeligt. Avtalet säger ju ingenting om hur det konkret ska uppnås! Eller vem som ska betala! Och med de nationella målen som de ser ut nu, kommer vi verkligen inte nå varken 2 eller 1,5 grader! Tro oss – ingen är mer angelägen än vi om att ambitionerna måste höjas. Det är det vi åker ner för att försöka få dem att fatta! Men vi tror att COP är den bästa möjligheten vi har för att åstadkomma förändringar under en koncentrerad period. Om det är någonstans som världens alla fantastiska klimatengagerade människor ska rikta sin energi i höst så är det mot Marrakech!

Den globala uppvärmningen kan oavsett vem man är vara svår att greppa, och det kan kännas hopplöst. Men hoppet lever alltid. Det är med den inställningen vi åker till COP22 och representerar Sveriges unga. Vi hoppas att ni vill följa COP genom våra ögon och öron, och att vi har ert stöd.

Parisavtalet träder i kraft!

Någon dag sena meddelar även vi på PUSH till COP-bloggen den goda nyheten: att Parisavtalet träder i kraft!

 

cop21-unfccc-paris-agreement-1550x804
Efter Parisavtalets tecknande, COP21. Samma gäng ses kanske och firar nu?

Vi skrev ju om EU:s beslut att ratificera avtalet, dvs binda sig juridiskt till att följa avtalet, och precis allt positivt vi hade att säga då gäller även nu! Det här är nämligen det bästa som kunde hända, om vi bara ser till själva processen. Risken fanns verkligen att avtalet inte skulle hinna träda i kraft innan Marrakech.

Med det sagt – låt oss vara tydliga med att ett Parisavtal som är ratificerat av tillräckligt många absolut inte är någon som helst garant för att vi räddar klimatet. Det finns helt klart en risk att folk ropar hej för tidigt; vi är nämligen inte alls över bäcken än. Framförallt måste utvecklingen, som Anders Wijkman säger, gå mycket snabbare än den gör just nu.

Men det är, just nu, den bästa plattformen vi har att utgå ifrån. Nu kan vårt och allas arbete på COP22 fokusera på att sätta igång det riktiga jobbet. Ingen rast, ingen ro!

EU ratificerar Parisavtalet!

HISTORISKT:
EU följer USA:s och Kinas exempel – och ratificerar Parisavtalet!

Vad betyder detta? Världen tar ett stort steg framåt, både konkret och symboliskt, mot att låta det klimatavtal som träffades i Paris förra året träda i full kraft. En politiskt väldigt viktig signal, vilken i sin tur ger oss alla en fantastisk början på den omställning vi har framför oss. 61 länder som ansvarar för 48% av världens utsläpp har nu ratificerat – 55% av utsläppen krävs!

Det här har verkligen inte varit självklart, utan en osäker och känslig politisk process. Vissa delar av unionen har varit motsträviga till det här beslutet, men det gick ändå igenom till slut. Vi vill en dag som denna dessutom ge lite cred till Sverige, som genom att på egen hand ratificera avtalet har pushat på EU:s ministerråd att ta det här beslutet! Nu är det inte många länder kvar som behöver ta steget. Ett stort land att känna optimism till framöver är Indien!

Så om du kände dig vilsen inför fredagkvällen, så har du nu en anledning att fira ordentligt! Denna nyhet kan förhöja stämningen på även den mest avslagna hemmafesten!

celebrating-cat_o_2053135

Fortsätt att följa vår blogg – det kommer mer analyser och reflektioner över vad detta innebär!

/Det glada COP-teamet

 

 

Stötta oss – genom crowdfunding!

Har vi ditt stöd i att åka ner till toppmötet i Marrakech, och kämpa för vårt framtida klimat?

Vi ser verkligen fram emot (den fossilsnåla tåg-)resan ner till Marocko, att hyra Airbnb och allt annat. Att få representera Sveriges unga i klimatförhandlingarna är ovärderligt! Men – sammanlagt blir det en slant att betala, eftersom att vi arbetar helt ideellt.

Tycker du det vi gör är bra? Stöd oss ekonomiskt – genom denna Crowdfunding!

Syntolkning: Sofia, Adam, Isabel och Filip i delegationen har samlats under en planeringshelg i Lund. I filmen pratar vi om syftet med vår medverkan vid COP22 och berättar om vår crowdfunding.

Låt oss dela på arbetsbördan – vi åker ner och gör grovjobbet, du stöttar oss från hemmaplan! Vi är så tacksamma för alla summor, stora som små. Pengarna går oavkortat som bidrag till resebiljetter och hyra.

länken finns mer att läsa. Dela gärna! Speciellt om du råkar känna någon rik filantrop som har tröttnat på att investera i oljeaktier…

/COP-teamet
PS. TACK för ditt stöd – betyder oerhört mycket!

PUSH till COP22 i Marrakech

 

PUSHs arbete för COP22 i Marrakech, Marocko har kickat igång!

Årets team av delegater är starkt, drivet och sammansvetsat. Och framförallt: så jäkla redo att etsa in klimatfrågans angelägenhet.

cop-teamÖvre raden: Filip, Isabel, Adam. Undre raden: Jennifer, Sofia, Ahmed, Sara

Vi i teamet:

Filip Lövström – Läser till civilingenjör i Energi, Miljö & Management. Har sysslat mycket med internationella policy-frågor via FN och UNFCCC, samt engagemang i PUSHs styrelse, Fossil Free-kampanjer och driver egna entreprenörsprojekt för att skapa en fossilfri värld. Jag drivs av en känsla av att ta hand om det goda som funnits innan oss, och lämna något gott framåt. Favoritcitat: ”Who do you think you are? Filip Lövström?” – Lady Gaga

Isabel Hagen – Pluggar en kandidat i Naturgeografi & Ekosystemanalys i Lund, engagerad i PUSH, Fossil Free och Grön Ungdom. Gillar mat, rättvisa, gräsrotsrörelser och när unga, icke-män och minoriteter tar sig in i maktens korridorer. Bästa klimatcitat: ”System change not climate change” – alla världens klimataktivister.

Adam Leckius – Sadlat om från musik till politik – läser nu PPE (pol.kand + filosofi, google it) i Lund. Aktiv i PUSH Malmö. Förutom det i Klimatsvaret, UPF Lund, samt Naturskyddsföreningens traineeprogram. Tror, och brinner för, att klimatarbetet har potential att vara starkt symboliskt enat över nationsgränser, i dagens oroliga värld. Gillar att prata seriöst och konstruktivt om viktiga saker, gärna med någon som inte tycker som jag. Och att kramas! Favoritcitat:”Hjulet snurrar men hamstern är död” – James Bond

Jennifer Unelius Engagerad samhällsmedborgare under snart 10 år. Jobbar för klimaträttvisa, och trivs i skärningspunkter mellan olika typer av förändringsarbete. Ledde PUSH delegation till COP21 i Paris, och är nu förälskad i klimatförhandlingarna där människor från hela världen möts och pushar tillsammans för globala samarbeten för bättre värld. Utveckling till ett hållbart samhälle börjar inom dig själv, samtidigt som det behövs strukturella lösningar för att vi ska kunna ta oss dit vi vill. Utbildad i statskunskap och freds- och konflikt. Håller numera till i EU-parlamentet. Favoritcitat: “Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today”.

Sofia Öberg – Miljövetare som är ny inom PUSH men som ser fram emot att grotta ner sig i allt vad som har med COP att göra under hösten. Vill vara delaktig i att göra klimatfrågan tillgänglig för alla så att fler kan vara med och skapa en hållbar framtid tillsammans. Bästa klimatcitat: ”Be a hero, pollute zero”.

Ahmed Al-Qassam – Jag har en Fil.Kand i Miljövetenskap och jobbar nu som samordnare i ett integrationsprojekt på kommunen, driver Miljöpodden och är ordförande för PUSH. Jag drivs av (mitt jesuskomplex?) haha, nä men jag antar att jag drivs av all positiv förändring som sker runtomkring oss! Favoritcitat: “What is acted out on the female body parallels the larger practices of domination, fragmentation, and conquest against the earth body, which is being polluted, strip-mined, deforested, and cut up into parcels of private property. Equally, this pattern points to the fragmentation of the psyche, which ultimately underlies and enables all of this damage.” – Jane Caputi

Sara Almström – Jag läser civilingenjör i industriell ekonomi och har varit aktiv i Grön Ungdom. För mig handlar klimatfrågan ytterst om alla människors lika rätt att leva på jorden, att inte leva på andra människors bekostnad. Coola innovativa lösningar och samarbeten gör mig glad och motiverad. Bästa citat: ”Jag bor i kollektiv. Med mina föräldrar” – klimatkämpe som lever som hen lär.

 

When young people show older dudes who’s boss

dealwithitgif

 

Vi följde alla hur klimatavtalet i december 2015, efter långa och utdragna förhandlingar under COP21 i Paris, slutligen klubbades igenom. Världens nationer enades i ett avtal som, om än något vagt, bland annat markerade att vi måste arbeta gemensamt för att hålla oss väl under en 2 graders temperaturökning och att länder som drabbas mest av och samtidigt bidragit minst till det fossila samhället ska få någon slags kompensation för skada och förluster (loss & damage).

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och se till att avtalet fullföljs och fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Vi åker till Marocko för att behålla klimatet på agendan, sätta press på beslutsfattare och stora aktörer att sträva efter climate justice och skapa debatt kring COP22 i sociala och traditionella medier. Det är dags för handling, och PUSH är med på förhandlingarna för att se till att det sker.

Med 1,5 månad kvar tills COP22 rivstartar kommer vi först breefa er om vårt förarbete och saker som kan vara kul och nyttigt att veta inför, för att därefter rapportera på plats under själva klimatkonferensen. Allt för att ge er bra underlag och en ordentlig inblick i klimatpolitiken. Vi har klimatrörelsen och Sveriges unga i ryggen (hade gärna haft er i ryggsäcken om det varit möjligt), vilket känns så otroligt tryggt. Och Leo, såklart. Leo kommer att vara där.

Dreaming of Leo coming in and saving the day 

leosavetheday

 

Tveka inte att skriva till oss om ni har några frågor eller funderingar och glöm inte att följa oss genom våra andra kanaler (@pushsverige).

 

Det var allt för nu, vi hörs snart igen!

/COP-teamet