Temainlägg: Engagemangsskapande och utbildning i klimatfrågan

Inom klimatkonventionen är “Action for Climate Empowerment (ACE)” ett viktigt begrepp. I detta inlägg kommer jag, Sara, beskriva vad ACE är, några svårigheter med att skapa engagemang, vad som händer inom området på klimatkonferensen i våras, hur arbetet går med det i Sverige och slutligen vad som kommer hända inom ACE framöver. Om du inte vill läsa hela inlägget, så kan du scrolla till de rubriker som intresserar dig mer 😉

VAD ÄR ”Action for Climate Empowerment”?

Det innebär olika aktiviteter för att öka människors medvetenhet om klimatfrågan, kunskap om klimatförändringarna och dess konsekvenser, och färdigheter för att minska utsläppen av växthusgaser. Det kan ske genom utbildning på olika nivåer och i olika stor omfattning, träningar för att utveckla olika färdigheter och internationella samarbeten för att utbyta kunskaper.
ACE omnämns både i klimatkonventionen (artikel 6), i Kyotoprotokollet (artikel 10 e) och i Parisavtalet (artikel 12). I vissa delegationer finns en person som är ansvarig för ACE (“focal point”). Vi i PUSH Internationell tycker att det vore bra om alla delegationer har en sådan.

Här kan du läsa mer om arbetet med “ACE” inom UNFCCC!

VARFÖR ÄR ACE SÅ VIKTIGT?

Nu när vi är i en implementeringsfas av Parisavtalet, alltså att vi faktiskt ska jobba med att minska utsläppen av växthusgaser, så behövs mer kunskap om det och färdigheter för att göra konkreta åtgärder. Dessutom är det superviktigt att öka och stärka människors engagemang i klimatfrågan. För ju fler och starkare våra röster för ett koldioxidsnålt samhälle är, desto mer kan vi göra och uppnå!

I videoklippet nedan förklarar några personer varför! Och jag, Sara, blev filmad  1.05 in i videon :O

NÅGRA SVÅRIGHETER OCH UTMANINGAR (“ISSUES”)

Det händer tyvärr lätt att ACE-området prioriteras bort av många regeringar för att de tycker att de har andra viktigare områden att fokusera på. Ämnet är relevant för utbildningsministrar i länderna, men till klimatmötena kommer främst miljöministrarna… En annan fråga är om lärarna i skolan har tillräckligt med kunskap inom miljö och hållbarhet för att kunna lära ut om det. En utmaning är att integrera klimatfrågan och hållbarhet i alla skolämnen, så att det inte blir en separat fråga. Slutligen, så krävs det förstås pengar för att finansiera de ökade kostnaderna som det kommer innebära – vart ska dessa komma ifrån?

Viktigt att lära sig att det redan har blivit mycket varmare på jorden!

VAD SADES OM ACE UNDER VÅRENS KLIMATMÖTE?

Under klimatkonferensen i våras träffade vi unga några representanter från UNFCCC:s sekretariat. De sade att våra, alltså vi ungas, ansträngningar är väldigt viktiga. Till exempel borde vi nå ut mer till utbildningsministrarna i våra respektive länder och få in mer om hållbarhet i (de nationella) läroplanerna.

Större än det mötet var dock “5th Dialogue on Action for Climate Empowerment”, alltså en dialog om dessa frågor för att kunna dela med sig av erfarenheter, bra tillvägagångssätt, lärdomar och utbyta idéer. Se videoklipp och mer info här.

Först presenterades initiativ från olika delar av världen, inom vilka de jobbar med att bl.a. sprida mer kunskap om klimatet. Till exempel Climate-KIC, Regions adapt initiative och COY. Sedan delade vi upp oss i grupper där vi diskuterade en fråga i varje grupp. Efter ca en halvtimme samlades alla i storgrupp och en person från varje grupp delade med sig av de viktigaste punkterna.

I min grupp diskuterades vilka kunskaper och kompetenser som behövs för att hantera klimatförändringarna och minska växthusgasutsläppen. Vi kom fram till att olika målgrupper behöver olika (djupa) kunskaper. Många av oss behöver utöver mer kunskap även ändra vår inställning  (“mindset”) till hur vi lever på denna planet och förstå att vi faktiskt kan påverka vår framtid. Vi behöver skapa positiva visioner (“positive visioning”). Utöver kunskaper, så behöver vi också konkreta färdigheter, som att kunna samarbeta, tänka kritiskt, ha ett bra ledarskap och känna sympati med  djur, natur, människor över hela jorden.

De andra grupperna kom fram till detta:

  • Det finns vilja för att lösa klimatförändringarna, men saknas kapacitet och engagemang.
  • Dels behöver språket vara lättbegripligt så att alla – inte bara de som redan är insatta i klimatfrågan – kan förstå vad som menas. Vi behöver prata om förändringen av samhället som krävs för en hållbar framtid som något positivt, en möjlighet att påverka vår jord till något förhoppningsvis ännu bättre än det är idag.
  • Ett sätt för att lyfta klimatfrågan kan vara att involvera kända personer och andra inspirerande människor.

Under dialogen sades det att våra inputs från gruppdiskussionerna skulle tas om hand av UNFCCC-sekretariatet för att inkluderas i arbetet för COP23. Vi får se om det stämmer!

5th_dialogue_collage
Collage från 5:e dialogen om Action for Climate Empowerment – jag, Sara, är fångad på bilden uppe till vänster, och är den person som står upp näst längst till höger! :O

VAD TYCKER VI OM DETTA? ÄR DET RELEVANT FÖR SVERIGE?

Vi i PUSH Internationell tycker att det är väldigt viktigt att fler människor lär sig om klimatförändringarna, dess konsekvenser, men framförallt vad vi kan göra för att minska våra växthusgasutsläpp. I den svenska delegationen finns en ACE “focal point” (ansvarig person), som vi hoppas kunna träffa under COP23. Vi vill gärna veta mer om hur Sverige arbetar med denna fråga, för att se om vi kan vara med och förbättra det arbetet. I dagsläget står det i alla fall i den svenska läroplanen för grundskolan att “Varje elev har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling”.

education_day

VAD HÄNDER FRAMÖVER INOM ACE?

Det kommer vara en dag den 16/11 med fokus på utbildning, “Education day” under COP23 – följ oss på sociala medier för att se vad som händer då! Nästa år i maj på klimatkonferensen sker den 6e dialogen om ACE, vilket kommer att ha fokus på allmän medvetenhet, deltagande och tillgång till information. Vi hoppas kunna delta då också!

/ vid tangentbordet: Sara 🙂

 

One thought on “Temainlägg: Engagemangsskapande och utbildning i klimatfrågan

Add yours

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: